Суровини за производители

Џамбо ролни (репро материјали и суровини за производители) за производители на тоалетна хартија, салфетки, бришачи за раце и хартиени марамчиња

  • Репро материјал за салфети 24.5цм и 30цм еднослојни 17гр/м2
  • Репро материјал за салфети 33цм еднослојна 18гр/м2
  • Репро материјал за салфети 33цм двослојна 2*17гр/м2
  • Репро материјал за салфети 40цм двослојна 2*16гр/м2
  • Репро материјал за кујнски брисачи 90цм двослојна 19гр/м2
  • Репро материјал за кујнски брисачи 130цм двослојна 19гр/м2
  • Репро материјал за тоалетна хартија 105цм двослојна 18гр/м2
  • Репро материјал за тоалетна хартија 90цм двослојна 18гр/м2
  • Репро материјал за тоалетна хартија 90 трослојна 15гр/м2

Tags

top